U gaat een vermissing van uw reisdocument doorgeven. De vermissing wordt automatisch geregistreerd in de Basisadministratie Persoonsgegevens. Dit betekent dat het document ongeldig wordt en niet meer te gebruiken is, ook al wordt het later teruggevonden. U dient dus altijd een nieuw document aan te vragen.

Starten